Panduan Khas Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41
Jualan masih belum dibuka. Masukan emel di bawah untuk makluman pantas!


Anda calon peperiksaan ONLINE Penguasa Kastam W41 anjuran SPA yang dijangka akan diadakan pada 06 September 2014 ini?! Sila masukkan emel di bawah untuk mendapatkan format terkini exam ini dan panduan khas yang akan dibuka jualannya nanti.

Delivered by FeedBurner

Jumlah Subscriber


Tuesday, May 29, 2012

Fungsi Dan Peranan Jabatan Kastam Malaysia

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara, memelihara keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat, JKDM memainkan peranan seperti berikut:

1. Memungut Hasil NegaraMemungut hasil negara dalam bentuk cukai dan duti Kastam yang terdiri daripada duti import, duti eksport, duti eksais cukai jualan, cukai perkhidmatan dan levi kenderaan.

2. Memberi Fasilitasi Kepada Sektor Perdagangan Dan PerindustrianJKDM telah memainkan peranannya dalam pemberian kemudahan dalam bentuk pelbagai insentif dan fasilitasi kepada sektor perindustrian dan perdagangan yang bertujuan untuk menjana ekonomi negara selaras dengan perubahan dasar kerajaan yang lebih mengutamakan sektor perindustrian.

3. Memastikan Pematuhan PerundanganJKDM diberi kuasa untuk melaksanakan peruntukan undang-undang di bawah Akta Kastam 1967, Akta Cukai Jualan 1972, Akta Cukai Perkhidmatan 1975, Akta Eksais 1976, Akta Zon Bebas 1990 serta perundangan subsidiari berkaitan dengan akta-akta tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab utama JKDM untuk memastikan semua perundangan yang dikuatkuasakan dipatuhi sepenuhnya oleh pelanggan-pelanggan dan pihak yang berurusan dengannya.

No comments:

Post a Comment